Luonnonhoidon koulutus LUOKO ry julkaisi maaliskuussa 2017 Pajun viljely ja salaojitus – oppaan. Julkaisu on kirjallisuuskatsaus, jonka rahoituksesta vastasi Salaojituksen Tukisäätiö sr.

 

Katsauksen tarkoituksena on selvittää, missä olosuhteissa tukkeutumista voi aiheutua ja miten se voidaan välttää. Lisäksi käydään läpi, kuinka pajukko lopetetaan ja muutetaan takaisin maatalouskäyttöön sekä miten mahdolliset juuritukkeumat avataan. Lopuksi arvioidaan pajun viljelyn vaikutuksia pellon ravinnetaseeseen ja myöhempään viljelykäyttöön.

 

Julkaisu on laajuudeltaan 17 sivua ja se on luettavissa TÄSTÄ.