Toimivat salaojitusmenetelmät kasvintuotannossa” (TOSKA) -hankkeessa tutkittiin sa­laojien ojavälin vaikutuksia pellon hydrologiaan, ravinnehuuhtoumiin ja satoon. Lisäksi selvitettiin kaivavalla salaojakoneella ja aurasalaojakoneella tehtyjen salaojitusten sekä eri ympärysaineiden toimivuutta. Hankkeessa kehitettiin ja sovellettiin Aalto-yliopistossa kehitettyä matemaattista FLUSH-mallia siten, että se soveltuu erilaisten ojitusten lyhyt- ja pitkäaikaisten vaikutusten arviointiin.

 

 

 

Tutkimus toteutettiin yhteistutkimushankkeena vuosina 2014–2016, ja siitä vastasi Salaojituksen Tutki­musyhdistys ry. Hankkeessa hyödynnettiin ja syvennettiin PVO- ja PVO2-hankkeissa (2006 – 2013) saatuja tuloksia (raportit 29-31). Kokonaan uutena oli kaivavalla salaojakoneella ja aurasalaojakoneella tehtyjen ojitusten toimivuutta tutkinut osio.

 

Raportti on luettavissa TÄSTÄ.