Salaojayhdistyksen juhlavuoden kunniaksi järjestettiin Salaojayhdistys 100 vuotta -kilpailu suomalaisen peltosalaojituksen laadun turvaamiseksi myös tulevaisuudessa. Kilpailuun osallistujia pyydettiin esittämään yksi keino, joka parantaa peltosalaojituksen laatua Suomessa. Kilpailu oli kaikille avoin ja esityksen sai tehdä yksittäinen henkilö tai työryhmä. Valintakriteerit olivat uutuusarvo, innovatiivisuus, vaikuttavuus, kustannustehokkuus ja toteuttamismahdollisuus.

Ehdotuksia tuli yhteensä 18 kpl. Ne olivat hyvin erilaisia eikä valinta ollut helppo. Voittajaksi Salaojayhdistyksen hallitus valitsi ehdotuksen Salaojakartat tilalta ortokuvapohjalle omaan tietokoneeseen, puhelimeen, tablettiin ja ajouraopastimeen. Voittajatyöryhmään kuuluivat Mikael Blomqvist, Rainer Rosendahl, Simon Nässlin ja Marcus Gjäls (ProAgria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap). Palkintosumma oli 5 000 euroa, jonka oli lahjoittanut Salaojituksen Tukisäätiö sr.

Voittajan valintaa perusteltiin sillä, että ehdotus kohdistuu selvään ongelmaan eli viljelijöiden puutteelliseen tietoon ojituksistaan, parantaa heidän tietoisuuttaan tilan kuivatusjärjestelmästä sekä lisää heidän halukkuuttaan kuivatusjärjestelmän kunnossapitoon ja parantamiseen. Ehdotuksen tekijät ovat tuotteistaneet esityksen ja käyttäneet nykytekniikkaa hyväkseen. Ehdotus on tilakohtainen, markkinoitavissa oleva tuote, joten erillistä rahoitusta ei tarvita, ja se on heti toteuttamiskelpoinen.