Gårdskullan kartanon kahdella peltolohkolla Siuntiossa on seurattu yli kymmenen vuoden ajan salaoja- ja pintakerrosvaluntaa sekä valumavesien ravinne- ja kiintoainepitoisuuksia ja huuhtoumia siirryttäessä tavanomaisesta viljanviljelystä luonnonmukaiseen nurmiviljelyyn ja lihakarjan laidunnukseen. Tässä raportissa esitetään Gårdskullan kartanon peltolohkolla tehdyn tutkimuksen lähtökohdat, tavoitteet, mittausjärjestelyt, käytetyt tutkimusmenetelmät sekä mittaustulokset vuosilta 2008 – 2017.

 

Gårdskullan kartanon tutkimus oli vuosina 2007 – 2013 osa PVO (Pellon vesitalouden optimointi) ja PVO2 (Salaojitustekniikat ja pellon vesitalouden optimointi) -hankkeita. Koealueiden matemaattista mallintamista tehtiin myös Toimivat salaojitusmenetelmät kasvintuotannossa (TOSKA)-hankkeessa vuosina 2014-1017. Vuodesta 2014 lähtien Gårdskullan kartanon kokeellinen tutkimus on ollut oma projektinsa. Tutkimukset toteutettiin yhteistutkimushankkeina ja niistä vastasi Salaojituksen Tutkimusyhdistys ry.

Raportti on luettavissa TÄSTÄ.