Maa- ja metsätalouden vesitalouden suuntaviivat muuttuvassa ympäristössä

Maa- ja metsätalousministeriö, 2020. 70 s. ISBN 978-952-366-186-8.

Suuntaviivoissa määritetään työryhmän työn pohjalta maa- ja metsätalouden
kestävän vesitalouden tavoitteet sekä keskeisiä vesitaloudellisia toimenpiteitä,
joiden avulla voidaan ratkaista toimintaympäristön, ilmasto- ja vesiolojen
muutosten mukana tuomia haasteita.
Työ toteutettiin maa- ja metsätalousministeriön, Salaojayhdistys ry:n ja Tapio Oy:n yhteistyönä.
Lataa
På svenska
In English