Agronomi MMM Minna Mäkelä on aloittanut helmikuun alussa työt Salaojayhdistyksellä.

Mäkelä on valmistunut Helsingin yliopistosta pääaineenaan kasvintuotannon biologia, ja hän kirjoittaa väitöskirjaa maaperä- ja ympäristötieteen alalla, aiheenaan happamien sulfaattimaiden kaasutalous ja kasvihuonekaasupäästöt. Ennen Salaojayhdistykselle siirtymistään Mäkelä työskenteli Helsingin yliopistolla tutkijana ja resurssiopettajana, aiheinaan mm. maan vedenpidätysominaisuudet, maan kaasutalous ja maan rakenne.