Österbottens Svenska Lantbrukssällskap
http://www.lantbrukssallskapet.fi/
Vasavägen 41, 64200 NÄRPES
marcus.gjals@proagria.fi
puh. 050 344 6522