Salaojituksen investointituen enimmäiskustannukset nousivat

25 maaliskuun, 2019

Salaojituksen hyväksyttävät enimmäiskustannukset nousivat ja otettiin käyttöön tukijaksolla 16.3-15.8.2019. Hyväksyttävä kustannus on nyt 4,20 e/m (aikaisemmin 3,6 e/m).

Avustusta myönnetään 35 % salaojitukselle (eli 1,47 e/m) ja 40 % säätösalaojitukselle hyväksyttävistä enimmäiskustannuksista. Jos ojituksen ympärysaine ei täytä laatuvaatimuksia, tuki on 2,10 e/m.

Salaojasuunnittelijoiden ja -urakoitsijoiden yhteystiedot löytyvät Salaojayhdistyksen kotisivuilta. Tähdellä on merkitty ne suunnittelijat ja urakoitsijat, jotka täyttävät Salaojayhdistyksen asettamat pätevyysvaatimukset

Lue lisää:

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190262