Koulutus

Maatalousalan erikoisammattitutkinto
– Vesitalouden osaamisala

Salaojitusta ja peruskuivatusta voi opiskella Ilmajoella Aikuiskoulutuskeskus SEDUn tarjoamassa Maatalousalan erikoisammattitutkinnossa. Vesitalouden osaamisalan suorittaneen tavallisin ammatti on salaojasuunnittelija. Muita paljon työllistäviä alan tehtäviä voivat olla mm. valtaojien suunnittelu sekä erilaiset mittaustehtävät.

Salaojakoulutuksen kesto on 25 lähipäivää. Salaojitusta ja mittaustekniikkaa käsittelevät opinnot suoritetaan tutkinnon alussa. Niiden lisäksi oleellinen osa opintoja on alaan perehtyminen työn kautta. Työkokemuksen kertyminen ratkaiseekin koska opiskelijan on hyvä suorittaa näyttötutkinto ja pätevöityä siten ammattiin.

Koulutuksen ydinsisältöä ovat harjoitukset joissa asemoidaan ojat pellolle ja mitoitetaan putkikoko. Niiden taustaksi perehdytään mm. valuman määrittelyyn, maalajeihin, putki- ja kaivovalikoimaan ja ojituksen kustannuksiin sekä ympäristövaikutuksiin ja viljelyn asettamiin vaatimuksiin. Kouluttajina toimivat käytännön töissä kokeneet suunnittelijat. 

Peltosalaojituksen suunnittelu –opintojakson lisäksi alan osaamiseen kuuluu mittaustekniikan (GPS) ja suunnitteluohjelmien (CAD) käyttötaito. Jos asia on hallussa, voi opiskelija jättää nämä päivät pois ohjelmastaan. Vapaavalintaisia opintojaksoja ovat mm. Peruskuivatus ja Ojaisännöinti. 

Tutkinnon perusteet

Maatalouden vesitalouden osaamisala kuuluu Maatalousalan erikoisammattitutkintoon. Vesitalouden osaamisala koostuu kahdesta pakollisesta ja viidestä valinnaisesta tutkinnonosasta. Osaamisalan suorittaminen edellyttää yhteensä 180 osp:n suorittamista. On myös mahdollista suorittaa vain yksi tutkinnonosa.

 

MAATALOUSALAN VESITALOUDEN OSAAMISALA | 180 osp koostuu seuraavista tutkinnonosista:

 

Pakolliset tutkinnon osat | 110 osp

Peltosalaojituksen suunnitteleminen, 90 osp, tutkintovaatimukset

Mittalaitteiden ja suunnitteluohjelmien käyttäminen maankuivatuksessa, 20 osp, tutkintovaatimukset

 

Valinnaiset tutkinnon osat | 70 osp

Peruskuivatuksen suunnitteleminen, 70 osp, tutkintovaatimukset

Ojitusyhteisön isännöinti, 40 osp osp, tutkintovaatimukset

Salaojituksen toteuttaminen, 40 osp, tutkintovaatimukset

Valumavesien käsittelyn suunnitteleminen viljelyalueilla, 30 osp, tutkintovaatimukset

Kastelujärjestelmän suunnitteleminen, 30 osp, tutkintovaatimukset

 

Lisätietoa koulutuksesta

Heikki Koskimies,
puh. 040 830 2388
heikki.koskimies@sedu.fi