Koulutus

Maatalousalan erikoisammattitutkinto
– Vesitalouden osaamisala

Salaojitusta ja peruskuivatusta voi opiskella Ilmajoella Seinäjoen aikuiskoulutuksen SEDU tarjoamassa Maatalousalan erikoisammattitutkinnossa. Vesitalouden osaamisalan suorittaneen tavallisin ammatti on salaojasuunnittelija. Muita paljon työllistäviä alan  tehtäviä voivat olla mm. valtaojien suunnittelu sekä erilaiset mittaustehtävät.

Salaojakoulutuksen kesto on 25 lähipäivää.  Salaojitusta ja mittaustekniikkaa käsittelevät opinnot suoritetaan tutkinnon alussa.  Niiden lisäksi oleellinen osa opintoja on alaan perehtyminen työn kautta.  Työkokemuksen kertyminen ratkaiseekin koska opiskelijan on hyvä suorittaa näyttötutkinto ja pätevöityä siten ammattiin.

Koulutuksen ydinsisältöä ovat harjoitukset joissa asemoidaan ojat pellolle ja mitoitetaan putkikoko – millainen kaato ja riittääkö 50 millin putkiko vai joku muu.  Niiden taustaksi perehdytään mm.   valuman määrittelyyn, maalajeihin, putki- ja kaivovalikoimaan ja ojituksen kustannuksiin sekä ympäristövaikutuksiin ja viljelyn asettamiin vaatimuksiin.  Kouluttajina toimivat käytännön töissä kokeneet suunnittelijat. 

Peltosalaojituksen suunnittelu –opintojakson lisäksi alan osaamiseen kuuluu mittaustekniikan (GPS) ja suunnitteluohjelmien (CAD) käyttötaito.  Jos asia on hallussa, voi opiskelija jättää nämä päivät pois ohjelmastaan. Vapaavalintaisia opintojaksoja ovat mm.  Peruskuivatus ja Ojaisännöinti. 

Aikataulu

Salaojitus ja mittaustekniikka – 4/2019-2/2020
Mittalaitteet (GPS) ja suunnitteluohjelmat (CAD) – 9/2019 alkaen

to-pe 25.-26.4. 2019

to-pe 6.-7. 6. 2019

to-pe 12.-13.9. 2019

to-pe 3.-4.10. 2019

to-pe 24.-25.10. 2019

to-pe-la 14.-16.11. 2019

to-pe-la 11.-13.12. 2019

ja jatkuen tammikuussa 2020.

Haku

www.sedu.fi/salaojitus

Tutkinnon perusteet

Peltosalaojituksen suunnittelu, 90 osp

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4914572/reformi/tutkinnonosat/5761972

Opiskelija osaa

-toimia maatalousalalla

-tehdä ojituksen esiselvityksen

-laatia salaojitussuunnitelman

-merkitä suunnitelman maastoon

-valvoa ja hyväksyä salaojituksen toteutuksen

-neuvoa salaojituksen tilaajaa ojitukseen liittyvissä asioissa.

Mittalaitteiden ja suunnitteluohjelmien käyttäminen maankuivatuksessa, 20 osp

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4914572/reformi/tutkinnonosat/5761973

Opiskelija osaa

-tuottaa maastokartan digitaalisessa muodossa tarvittavassa
koordinaatistossa

-tuottaa suunnitelman digitaalisessa muodossa tarvittavassa
koordinaatistossa.

Lisätietoa koulutuksesta

Heikki Koskimies,
puh. 040 830 2388
heikki.koskimies@sedu.fi