Salaojayhdistys

 

Salaojayhdistys ry on perustettu vuonna 1917 huolehtimaan suomalaisen peltosalaojituksen laadusta.
Yhdistys toimii yleishyödyllisenä asiantuntijaorganisaationa ja sen tarkoituksena on viljelys­maiden salaojituksen ja maaseudun vesitalouden edistäminen ottaen huomioon vesien­suojeluun liittyvät näkökohdat.

Salaojayhdistyksen keskeisimpiä tehtäviä ovat:

  • Salaojituksen edistäminen
  • Tiedottaminen
  • Amattillisen osaamisen edistäminen ja koulutus
  • Salaojatutkimus
  • Salaojakarttatietokannan ylläpito ja hallinnointi

 

Yhdistys toimi pitkään nimellä Salaojakeskus ja nimen muutos Salaojayhdistykseksi tehtiin vuonna 2006.

Salaojayhdistyksen jäsenistö koostuu viljelijöistä ja muista salaojitusalan toimijoista.