Yhteistyötahot

 

Salaojituksen Tukisäätiö                    Säätiö, joka tukee salaojitusalaa aatteellisesti ja taloudellisesti.
SEDU aikuiskoulutus         Järjestää maaseudun vesitalouden erikoisammattitutkintoon valmistavaa koulutusta ja näyttötutkintotilaisuuksia (Ilmajoki)
Peltolohkot – palvelu Hae tilatunnuksen kaikki peltolohkotiedot kartalla ja koko tilan listana.
Karttaikkuna – palvelu Monikäyttöinen karttapalvelu. Peruslohkonumerot, kiinteistötiedot,rajat. Lisäksi mm. peltolohkot ortokuvissa.
Johtotietopankki Maanalaisten johtojen esiselvitys kartalta
Kaivulupa Kaivualueen johtojen omistaja- ja sijaintitiedot. Johtotietojen kyselyihin liittyvät velvoitteet.
Salaojaurakoitsijat ry Salaojaurakoitsijoiden yhdistys
Koneyrittäjät Koneyrittäjien liitto
MTK Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto
ProAgria Maaseutukeskusten kotisivut
MMM Maa- ja metsätalousministeriö
ELY-keskukset Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten alueelliset kotivisut
Ympäristö Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus
FINCID ry Suomen maankuivatus-, kastelu- ja tulvasuojeluyhdistys
Agronet Maatalous- ja elintarvikealan keskustelupalsta.
SLC Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC