TOSKA_kuva

TOSKA Jatkohanke seurasi TOSKA-hankketta (loppuraportti, Salaojituksen tutkimusyhdistys ry:n tiedote 32). Osa tutkimuksesta oli suoraa jatkoa TOSKA-hankkeeseen (Nummelan koekentän ja Sievin koekentän mittaustutkimukset). Kokonaan uutta oli Sievin koekentän pohjavedenpinnan syvyysmittauksista tehty tilastollinen tarkastelu.

 

Tutkimus koostui kolmesta osahankkeesta
1) Täydennysojituksen vaikutukset Nummelan koekentällä
2) Eri salaojakonetyypeillä tehtyjen ojitusten toimivuus
3) Sievin pohjavesiaineiston tilastollinen tarkastelu

 

Julkaisut

TOSKA-Jatkohanke (2018)