OPAS POHJAVEDEN PINNAN SÄÄTÄMISEKSI

MTT (nykyisin LUKE). MTT:n raportti 74. 26 s.
Ympäristöriskien vähentäminen happamilla sulfaattimailla – Opas pohjaveden pinnan säätämiseksi.
 
Lataa