PAJUN VILJELY JA SALAOJITUS

Luonnonhoidon koulutusyhdistys LUOKO ry, 2017. 17 s. Pajun viljely ja salaojitus Pajun peltokasvatuksen vaikutukset salaojitukseen. Katsaus kirjallisuuteen. Lataa

RUMPURAKENTEIDEN YMPÄRISTÖONGELMAT, NIIDEN EHKÄISY JA KORJAAMINEN

ELY-keskuksen julkaisuja,  Eloranta, Anssi J.; Eloranta, Antti P. (2015-03) 2016. 198 s. Maakunnanlaajuinen rumpurakennetutkimus Suomessa. Sen tavoitteena on edistää vesialueiden ylitysrakenteisiin liittyvien ympäristöongelmien tunnettavuutta sekä niiden välttämis- ja korjaamiskäytäntöjä. Lataa

SILTA- JA RUMPURAKENTEIDEN AUKKOMITOITUS

ELY-keskuksen oppaita 4. Järvenpää Lasse ja Savolainen Mika. 2016. 61 s. Useimmat ELY-keskukset ovat luopuneet aukkolausuntojen antamisesta. Oppaan tarkoituksena on antaa aukkomitoituksia tekeville henkilöille tietoa laskentaperusteista ja hyväksi koetuista toimintatavoista. Lataa

PELTOSALAOJITUS

Salaojayhdistys ry, 2015 (päivitetty 2020), 28 s. Peltosalaojituksen opas Opas sisältää tärkeimmät asiat, jotka viljelijän on syytä ottaa huomioon salaojitushankkeessa På svenska   Lataa Tilaa

HAPPAMAT SULFAATTIMAAT

Maaseutuverkosto. 2009. 11 s. Maaseutuverkoston esite. Happamien sulfaattimaiden opas. Happamien sulfaattimaiden esiintyminen, vaikutukset ja ennakoivat toimenpiteet. På svenska   Lataa

OPAS LUONNONMUKAISEEN PERUSKUIVATUKSEEN

Suomen ympäristökeskus. 2008. 11 s. Purojen hoito maatalousalueilla – Luonnonmukainen peruskuivatus Ympäristön huomioon ottaminen maatalouden kuivatustöissä. På svenska   Lataa