Comments are off for this post

MAAN VESI- JA RAVINNETALOUS- Ojitus, kastelu ja ympäristö

19 lokakuun, 2015

Salaojayhdistys ry, 2009, 2. täydennetty painos 2016, 488 s. ISBN 978-952-5345-22-3
Maan vesitalouden oppikirja suomeksi
Kirja käsittää laaja-alaisesti maankuivatus- ja kastelutoimenpiteiden perusteet, suunnittelun ja toteuttamisen
Hinta 50 €, Salaojayhdistyksen jäsenille 40 €

Lataa

Tilaa