Maa- ja metsätalouden vesitalouden suuntaviivat muuttuvassa ympäristössä

Maa- ja metsätalousministeriö, 2020. 70 s. ISBN 978-952-366-186-8. Suuntaviivoissa määritetään työryhmän työn pohjalta maa- ja metsätalouden kestävän vesitalouden tavoitteet sekä keskeisiä vesitaloudellisia toimenpiteitä, joiden avulla voidaan ratkaista toimintaympäristön, ilmasto- ja vesiolojen muutosten mukana tuomia haasteita. Työ toteutettiin maa- ja metsätalousministeriön, Salaojayhdistys ry:n ja Tapio Oy:n yhteistyönä. Lataa På svenska In English

SALAOJAYHDISTYS 100 VUOTTA

Salaojayhdistys 100 vuotta -kirjaan on koottu tapahtumia Salaojayhdistyksen toi­minnasta vuosien varrelta. Salaojituksen tekniikan ja tutkimuksen kehityksestä on omat lukunsa. Lopussa on isäntien ja alan ammattilaisten kertomuksia. Salaojayhdistys ry, 2017. 178 sivua. ISBN 978-952-5345-38-4 Hinta 30 €, Salaojayhdistyksen jäsenille 20 € Lataa Tilaa

RIL 128-2016 Peltosalaojituksen ohjeet ja laatuvaatimukset

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL. 2016. 52 s. Peltosalaojituksen suunnittelu ja työn toteutus. Salaojituksen osapuolten tehtävät ja vastuut. Julkaisu kuvaa peltosalaojituksen laatuvaatimukset suunnittelun, tarvikkeiden ja työn osalta. Salaojituksen kunnossapitoon annetaan myös ohjeita julkaisussa. Hinta 39 €. Tilaa

MAAN VESI- JA RAVINNETALOUS- Ojitus, kastelu ja ympäristö

Salaojayhdistys ry, 2009, 2. täydennetty painos 2016, 488 s. ISBN 978-952-5345-22-3 Maan vesitalouden oppikirja suomeksi Kirja käsittää laaja-alaisesti maankuivatus- ja kastelutoimenpiteiden perusteet, suunnittelun ja toteuttamisen Hinta 50 €, Salaojayhdistyksen jäsenille 40 € Lataa Tilaa

SUOMEN SALAOJITUKSEN HISTORIA

Salaojituksen tukisäätiö, 2014. 3.painos.  387 s. ISBN 978-952-5345-30-8 Katsaus salaojitukseen maailmalla Rooman ajoista nykyaikaan. Suomalaisen salaojituksen kehitys 1600-luvulta nykypäivään. Salaojakeskuksen- Salaojitusyhdistyksen historia. Hinta 40 €, Salaojayhdistyksen jäsenille 30€ Lataa Tilaa

SALAOJITUS SUOMESSA 1950–2000

Salaojituksen perinneyhdistys, 2001. 128 s. ISBN 952-91-4182-3 Suomalaisen salaojituksen huippuvuosien historiikki alan eri näkökulmista ja katsaus tulevaisuuteen Runsas kuvitus Hinta 30 €, Salaojayhdistyksen jäsenille 20 € Tilaa

1858–1918–2008 – KUVIA SUOMALAISESTA SALAOJITUKSESTA

Salaojituksen tukisäätiö, 2008.  350 s. ISBN 978-952-5345-18-6 Salaojituksen juhlavuoden kunniaksi julkaistu kuvateos Kirjassa on yli 400 kuvaa kertomassa salaojituksen menneestä ja nykyisyydestä. Hinta 50 €, Salaojayhdistyksen jäsenille 40 € Tilaa

PIENI SALAOJITUSKIRJA

Salaojakeskus (J. Saavalainen), 2002.  72 s. ISBN 952-5345-08-4 Tekstissä on käsitelty suunnittelun perusteita, suunnittelua, työn toteuttamista ja vian etsintää Sopii erinomaisesti esim. agrologin opintoihin Hinta 10 €, Salaojayhdistyksen jäsenille 5 € Lataa Tilaa

OJAMIES JA LAPIO

Maahenki Oy, 2001. 240 s. ISBN 952-5328-10-4 26 tekstin antologia valtakunnallisen Salaojat ja muut ojat – kirjoituskilpailun parhaimmistosta Loppuunmyyty. Lainaus sovittavissa.