TOSKA – Toimivat salaojitusmenetelmät kasvintuotannossa

TOSKA_kuva

TOSKA-hankkeessa  selvitettiin salaojien eri ojavälien vaikutuksia satoon, maan rakenteeseen, pellon hydrologiaan ja ravinnehuuhtoutumiin. Lisäksi tutkittiin kaivavalla salaojakoneella ja aurasalaojakoneella tehtyjen salaojitusten, sekä eri ympärysaineilla tehtyjen salaojitusten toimivuutta. Aalto-yliopistossa kehitettiin FLUSH-mallia siten, että se soveltuu salaojituksen suunnitteluun.

Tutkimus koostuu neljästä osahankkeesta
1) Täydennysojituksen vaikutukset Nummelan koekentällä
2) Kaivavalla salaojakoneella ja aurasalaojakoneella tehtyjen ojitusten toimivuus
3) Eri ympärysaineiden suodatinkyky ja hydraulinen johtavuus
4) Matemaattinen mallintaminen

Tavoitteet, rahoittajat, osallistujat
Julkaisut

TOSKA-Loppuraportti – 2017