AIEMMAT TIEDOTTEET

Salaojituksen tutkimusyhdistyksen tiedotteet 1 – 35 (1987 – 2021)
Selaa

Nro 35 – Vesitalouden hallinta vesiensuojelussa (VesiHave) – Loppuraportti 2021.

Nro 34 – Tuotantosuunnan muutokset vaikutus savipellolta tulevaan ravinne- ja kiintoainekuormitukseen – Gårdskullan kartanon mittaustulokset 2008 – 2017.

Nro 33 – Toimivat salaojitusmenetelmät kasvintuotannossa (TOSKA) – Jatkohankkeen raportti 2018.

Nro 32 – Toimivat salaojitusmenetelmät kasvintuotannossa (TOSKA) – loppuraportti 2017.

Nro 31 – Salaojitustekniikat ja pellon vesitalouden optimointi – hankkeen loppuraportti 2014

Nro 30 – Pellon vesitalous ja ympäristö -hankkeen loppuraportti 2010

Nro 29 – Pellon vesitalous ja ympäristö -hankkeen väliraportti 2008

Nro 28 – IDW2008-seminaarin esitysten suomenkieliset tiivistelmät

Nro 27 – Laiduntamisen ja suojavyöhykkeiden vaikutukset pintamaan rakenteeseen ja vesitalouteen

Nro 26 – Haja-asutuksen jätevedet – Jaloittelutarhojen valumavedet – katsaus vuoden 2003 tilanteeseen

Nro 25 – Peltoviljelyn ravinnehuuhtoumien vähentäminen pellon vesitaloutta säätämällä – loppuraportti

Nro 24 – Peltoviljelyn ravinnehuuhtoutumien vähentäminen pellon vesitaloutta säätämällä – väliraportti

Nro 23 – Peltoviljelyn ravinnehuuhtoutumien vähentäminen pellon vesitaloutta säätämällä

Nro 22 – Salaojitus ja pellon vesitalous – tavoitteita toimialan kehittämiseksi

Nro 21 – Säätösalaojituksen, uusintaojituksen ja padotuskastelun tutkimustuloksia

Nro 20 – Maatalouden kehitysnäkymät Baltian maissa lähivuosina

Nro 19 – Agriculture Sector Reform in the Baltic Republics

Nro 18 – Säätösalaojitus-tutkimustuloksia vuosilta 1992–1993

Nro 17 – Turvemaiden salaojituksesta ja suoto-ojituksesta

Nro 16 – Säätösalaojitus – Koekenttien perustaminen

Nro 15 – Zaitsevo – Koekentän tuloksia

Nro 14 – Myyräojituksesta

Nro 13 – Kenttätutkimusmenetelmistä paineenalaisilla salaojitusalueilla sekä Junkkarinjärven pengerrys

Nro 12 – Salaojitusnäkymiä maailmalta

Nro 11 – Turve- ja kivennäismaiden vesitaloudesta sekä rautasaostuman muodostumisesta

Nro 10 – Maaseudun ympäristöpäivä – Laukaalla 20.3. ja Jokioisissa 26.3. 1990

Nro 9 – Sievin salaojituspäivät 20.-21.9.2989 ja ajankohtaista asiaa ympärysaineista

Nro 8 – Salaojituksen tavoiteohjelma – Näkymiä vuoteen 2010 saakka

Nro 7 – Salaojaseminaari – Osuuspankkiopistolla 27.9.1988

Nro 6 – Maan tiivistymisen tutkimisesta Ruotsissa ja salaojatutkimisesta Suomessa

Nro 5 – Kuivatusta ja kastelua koskevia tutkimuksia

Nro 4 – Salaojatutkimuksia vuosilta 1987- 1988

Nro 3 – Salaojituskoetoiminnasta Ruotsissa ja salaojaputken ympärysaineista

Nro 2 – Salaojatutkimusta koskevia aiheita

Nro 1 – Yhdistyksen toiminnasta ja otteita salaojatutkimuksesta